Zmienność światowych rynków energetycznych wymusza na firmach Petrochemicznych konieczność ciągłej poprawy efektywności i niezawodności swoich obiektów produkcyjnych. Niezwykle ważna jest dla tych przedsiębiorstw kontrola kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i integralności środowiska.

Odnów Swoją Licencję do Pracy w zaledwie 1 Dzień

Dzięki naszym rozwiązaniom dla Branży Petrochemicznej, masz pełną kontrolę nad dokumentami i rysunkami inżynierskimi.

Pełna ścieżka auditu, bieżące raportowanie i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji zapewniają optymalny czas reakcji, wykonania i przeglądu projektu.

Nasze oprogramowanie oferuje znaczne korzyści dla wydajności i efektywności, jak również większe bezpieczeństwo i zgodność. Wyższy zwrot z aktywów i niższe koszty produkcji zwiększą marżę przedsiębiorstwa.

Oferujemy rozwiązania wykorzystywane przez największe globalne firmy Petrochemiczne podnosząc ich efektywność, produktywność i zabezpieczając ich licencję uprawniającą do działalności. Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają łatwe wykrywanie, monitorowanie i ochronę danych zlokalizowanych w jednym punkcie – w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

 

W przypadku nieplanowanych przestojów, możliwość szybkiego dostępu do prawidłowej informacji ma kluczowe znaczenie, a może wpłynąć na rentowność i reputację firmy. Firmy Petrochemiczne muszą kontrolować dokumenty i rysunki inżynierskie w całym przedsiębiorstwie i na wszystkich etapach cyklu życia aktywów/obiektów w celu minimalizacji czasu przestoju, zmniejszenie kosztów ogólnych oraz poprawy bezpieczeństwa i integralności.
Informacje inżynierskie o istniejących obiektach mogą być rozłożone w kilku lokalizacjach lub systemach organizacji. Jeśli pewne dokumenty inżynierskie są wymagane do działań operacyjnych, serwisowych lub inżynierskich, dużo czasu można spędzić na znalezienie aktualnej (powykonawczej) dokumentacji. Współbieżnie realizowane projekty inżynierskie i outsourcingowe jeszcze bardziej komplikują zarządzanie danymi, gdyż jeden dokument może być używany w wielu projektach jednocześnie.

Nasze rozwiązania dla Branży Petrochemicznej:
 • Kontrolują dokumenty we wszystkich etapach cyklu życia obiektów przemysłowych
 • Wspierają serwis prewencyjny i redukują przestoje
 • Zapewniają dokładną, aktualną informację o obiektach
 • Oferują kompleksowe zarządzanie wymianą danych (Trasmittal Management) z kontraktorami
 • Wspomagają zachowanie zgodności w przedsiębiorstwie, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i przepisów rządowych
 • Zapewniają pełną ścieżkę auditu jako dowód kontroli
 • Zabezpieczają licencję uprawniającą do działalności w branży
Nasi Klienci Branży Petrochemicznej korzystają z:
 • Kontroli dokumentów na wszystkich etapach cyklu życia obiektu
 • Aktualnych danych dla Inżynierii, Utrzymania Ruchu i Serwisu
 • Lokalnych, hostowanych lub opartych na chmurze rozwiązaniach zapewniających globalny dostęp 24/7
 • Zwiększoną identyfikowalność dokumentów dzięki relacji obiekt (tag) – dokument
 • Kontroli danych w procesach zmiany i projektach współbieżnych
 • Obniżenia ryzyka i łatwiejszych auditów
 • Obniżenia kosztów produkcji
 • Integracji zawartej w standardzie z: IBM Maximo, SAP PM, Ultimo, Datastream, Famis, Archibus, ACD, MS Office, MS SharePoint...
 • Ulepszoną zgodność z normami i przepisami: NORSOK, ISO 15926, Pas 55 i ISO 55000
 • Bezdyskusyjnych odbiorów – z remontu do użytkowania, Wykonawcy do Właściciela/Operatora, i/lub Dostawcy do Serwisu